Politikalarımız
Kalite Politikamız
Göçmaksan Makine Sanayi Ticaret Anonim Şirketi İnşaat sektöründe hizmet vermek üzere, İnşaat Demiri Kesme, İnşaat Demiri Bükme, hafif inşaat makinaları ve çeşitli el aletleri tasarımı ve üretimi amacıyla kurulmuştur.
 
Firmamız, ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uymayı ve sistemi sürekli iyileştirmeyi, yaptığı üretimlerde günün gelişen teknolojilerini ve kaliteli malzemeleri kullanarak, müşteri memnuniyetini her şeyin üstünde tutup, müşteri isteklerini yerine getirmeyi, ulusal ve uluslararası standartları uygulanabileceği ölçüde uygulamayı, çevre sağlığının korunmasına mümkün olduğunca dikkat etmeyi, insan sağlığını korumayı ve müşteriye her konuda yardımcı olmayı amaç olarak kabul etmiştir.
 
Firmamız bu doğrultuda;
  • Müşteri algılamasının en üstü düzeyde tutulması
  • Çalışma ortamının iyileştirilmesini,
  • Çalışanların memnuniyetinin sağlanmasını,
  • Çalışanların bilgi ve becerilerinin sürekli artırılmasını,
  • İşçi sağlığına ve iş güvenliği kurallarına uymayı,
  • İşlerin hatasız, kaliteli ve hızlı bir şekilde sürdürülmesini,
  • Çalışan personelin motivasyonunun arttırılmasını,
  • Üretimini yaptığı ürünlerin bir dünya markası olmasını,
  • Enerji verimliliğinin arttırılmasını,
  • Çevre ve doğanın korunmasını
ulaşmak istenen hedef olarak belirlemiştir
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız
GÖÇMAKSAN A.Ş. olarak; İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Politikalarımız kapsamında, ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere uygun bir yönetim mantığı benimseriz. Çalışanlarımız ve ürünlerimizi kullanan müşterilerimiz için sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sağlamak için gerekli düzenlemeleri yapar ve sürekli kontrol altında tutarız. Bu bağlamda başlıca politikalarımız şöyledir.

• Faaliyetlerimizin bütün süreçleri işlerken, ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin analiz edilerek minimize edilmesi
• İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşturulması ve çalışanlarımızca içselleşmesi için eğitim ve sürekli bilgilendirme faaliyetleri oluşturmak
• Hedef olarak sıfır iş kazası ve meslek hastalığını benimsemek, diğer işletme politikalarını bu hedefe adapte etmek
• İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda sektör markaları için örnek olmak
Çevre Politikamız
GÖÇMAKSAN A.Ş. olarak; yaşadığımız çevrenin bir parçası olduğunu biliyoruz. Çevremizi korumayı, kollamayı ve gelecek nesillere yeşil bir dünya bırakmayı istiyoruz. Bu bağlamda çevre politikalarımız şöyledir.

• Ulusal ve uluslararası belirlenen mevzuatlar gereği gerekli önlemleri almak ve belirlenen standartları oturmak
• Doğal kaynakları mümkün olduğunca az kullanmak ve geri dönüştürülebilir ürünler tercih etmek
• Üretim faaliyetlerimiz sırasında doğaya zarar verebilecek atıklar konusunda tedbirli ve dikkatli davranmak
• Çevrenin korunması konusunda bilinç oluşturmak için personelimizi eğitmek ve çevre bilincini aşılamak
• Ürünlerimizin tasarım aşamasında çevreye verebilecekleri zararları öngörüp, gerekli önemleri almak

 

Tüm Hakları Saklıdır. GÖÇMAKSAN © 2024